Puszcza Białowieska

Nasza kwatera Pod Dębem oferuje noclegi w Puszczy Białowieskiej.    

Puszcza Białowieska to rozległy kompleks leśny, położony w województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzchnia całej puszczy w Polsce i na Białorusi wynosi łącznie 147 tys. ha. Z tego w Polsce 60 tys. ha puszczy rozciąga się ze wschodu na zachód 55-kilometrowym pasem o długości - z północy na południe - 51 km.

 Środek puszczy chroni Białowieski Park Narodowy. Jest to najstarszy park narodowy w Polsce. Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi tylko 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska nie jest zwykłym lasem. Na wyjątkowość puszczy składa się jej pochodzenie i ciąg istnienia nienaruszony ręką człowieka. Prapuszcza powstała 6-8 tysięcy lat temu. Ogarnęła teren od Karpat do Bałtyku. Przez tysiące lat pierwotne lasy były niszczone ręką człowieka. Fragment pradawnych lasów ostał się już tylko w Puszczy Białowieskiej.

Pomimo jej intensywnego użytkowania w XX wieku pozostały jeszcze fragmenty puszczy o naturalnym, a nawet pierwotnym charakterze.

Nasza kwatera znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Siemianówka, który chroni fragment Puszczy Białowieskiej odznaczający się bogactwem szaty roślinnej z dominującymi zbiorowiskami leśnymi bagiennymi.

Script logo